<
Vår kompetanse

Eiendomsledelse fra A-Å

Prosjektledelse

Rose Forvaltning har lang erfaring innenfor bygg- og prosjektledelse fra et hundretalls eiendomsprosjekter i størrelsesorden 1 – 500 millioner.

Vi tar ansvar for ditt prosjekt enten det er nybygg, påbygg, eller rehabilitering  – og vi kan med vår kompetanse lede prosjektet gjennom hele prosessen frem til ferdig bygg. Vi er byggherrens høyre hånd og løser dine behov innenfor prosjektstyring.

Eiendomsutvikling

Rose Forvaltning styrer ditt utviklingsprosjekt i tidligfase og tilrettelegger prosjektet for realisering.

I dette stadiet av prosjektet rådgir vi byggherrer gjennom mulighetsstudier, tomteavklaringer, planprosesser, budsjettering, mv.

Eiendomsforvaltning

Rose Forvaltning tar ansvar for din eiendom. Vi er gårdeiers kontaktpunkt og sørger for en effektiv drift, gir leietakere trygghet og ivaretar ditt forhold til myndighetene.

Vi tilbyr et produkt tilpasset ditt behov, verken mer eller mindre. Idag forvalter vi over 100 næringseiendommer på det sentrale østland, totalt over 120.000 kvm.