<

Profesjonell og
tillitvekkende
eiendomsledelse

Vår kompetanse

Om Rose Forvaltning

Rose Forvaltning har bred og solid kompetanse innenfor alle ledd i et eiendomsprosjekt; enten det er utvikling i tidligfase, prosjektledelse av byggeprosjekt eller forvaltning av eiendommen i driftsfase. Vår erfaring, engasjement og nysgjerrighet gjør at vi gjennomfører vellykkede prosjekter og har fornøyde og gjentakende kunder.

Vi bistår der behovet er, tar ansvar og gjør det enkelt for oppdragsgiver å ta gode beslutninger.

Rose Forvaltning er et helhetlig og kompetent eiendomsmiljø. Vi er et firma bygget opp av en sterk bedriftskultur, hvor gode verdier og holdninger etterleves i måten vi opptrer på, utvikler oss og leverer.

Våre verdier er: Bryr oss – Ekte – Nysgjerrig – Tett på  – Engasjerte

Med disse verdiene i ryggen har våre folk fokus på å levere høy kvalitet i tett samspill med oppdragsgiverne. Gjennom dette tillitsbaserte forholdet skapes det merverdi i prosjektene vi er involvert i.

Det er vi stolte av.

Vår kompetanse
<

Vårt kundeløfte

Vi strekker oss lengere for hjelpe kundene våre

Kontakt